top of page

ההתנהגות של איראן מאז ה-JCPOA 2015

אלו העובדות:

ה-JCPOA העשיר והעצים את המשטר בטהרן.

מינהלת אובמה/בידן וממשלות צרפת, גרמניה, בריטניה התחברו עם קומוניסטים וקיצונים איסלאמיים כדי לממן את הרצח של מאות אלפי חפים מפשע ולזרוק את המאה ה-20.

בניגוד לרצונם של העם האמריקני, הם היו שותפים לרוע.

גרוע מכך, הם לא למדו את הלקח שלהם ולא מופיעים  מוכן להכפל.
bottom of page